Biuro rachunkowe PROFIT biuro rachunkowe
Biuro Rachunkowe PROFIT

Nasze biuro rachunkowe jest podmiotem wyspecjalizowanym w prowadzeniu podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR) oraz pełnej księgowości.

Na życzenie Klienta odbieramy dokumenty z jego siedziby.

PEŁNA OFERTA

 • prowadzenie karty podatkowej z VAT,
 • prowadzenie ryczałtu bez VAT,
 • prowadzenie ryczałtu z VAT,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • obsługa kadrowo - płacowa:
  • obsługa rozliczeniowo - płacowa jednego pracownika,
  • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, wyrejestrowujących
   i rozliczeniowych właściciela,
  • sporządzanie umów o pracę,
  • sporządzanie wypowiedzeń oraz świadectw pracy,
  • sporządzanie aneksów do umów o pracę, porozumień zmieniających i wypowiadających umowę o pracę,
  • sporządzanie i rozliczanie umów-zleceń ze skł. ZUS,
  • sporządzanie i rozliczanie umów-zleceń bez skł. ZUS oraz umów o dzieło,
  • zakładanie oraz weryfikacja akt osobowych,
  • sporządzanie sprawozdań do GUS oraz dodatkowych sprawozdań do ZUS,
 • ewidencja środków trwałych,
 • weryfikacja księgowości,
 • sporządzanie PIT-u rocznego,
 • sporządzanie załącznika do PIT-u rocznego,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, aktualizacyjnych,
 • sporządzenie korekt deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat.