Certyfikat

Biuro rachunkowe PROFIT Certyfikat

Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Działalność biura objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC.